Ana sayfa

Bu sitede ne bulacaksınız?

Bu sitede dünya, hayat ve evren konusunda düşünceler bulacaksınız. Bunların pek çoğunun günlük hayatta karşılaşmaya alışık olduğunuz basmakalıp, sorgulanmayan, dogmatik düşünceler ve inançlardan farklı olduğunu göreceksiniz.

Bu siteyi hazırlayan ve katkı yapanlar bilimi ve bilimsel düşünceyi kendilerine rehber edinmiş, sorgulayıcı, her şeye kolay inanmayan, içlerinde bilimsel kuşkuculuk alışkanlığı taşıyan kişilerdir.

Okumaya Devam 19.04.2011. 00:44

VideoDüşünce Dünyası

Bilimsel ve Eleştirel Düşünce Sitesi

16.04.2011. 23:06