<![CDATA[Düşünce Dünyası]]> http://dusuncedunyasi.net/ sNews CMS <![CDATA[Bilim Felsefesi Makaleleri - Postmodernizm - noyasystem]]> Tue, 04 Jul 2017 03:28:33 +0000 http://dusuncedunyasi.net/felsefe/bilim-felsefesi-makaleleri-postmodernizm/c_#Yorum2 http://dusuncedunyasi.net/felsefe/bilim-felsefesi-makaleleri-postmodernizm/c_#Yorum2 <![CDATA[Bilim Felsefesi Makaleleri - Postmodernizm - Coach Outlet]]> Mon, 19 Jun 2017 03:56:30 +0000 http://dusuncedunyasi.net/felsefe/bilim-felsefesi-makaleleri-postmodernizm/c_#Yorum1 http://dusuncedunyasi.net/felsefe/bilim-felsefesi-makaleleri-postmodernizm/c_#Yorum1 <![CDATA[Big Bang teorisi yanlış mı? - muhammed]]>
1-Enbiya-30:

30:İnkar etmiş olanlar,göklerin ve yerin (başlangıçta ilk maddesi) tek bir bütün olduğunu ve bizim sonradan onları (oluşturan ilk maddeyi büyük bir patlama ile) birbirinden ayırdığımızı ve yaşayan her şeyi su (H2O) sayesinde canlı kıldığımızı (araştırıp) bilmediler mi? (Buna rağmen) Hala inanmayacaklar mı?

2-FELAK Suresi-1.ayet:

FELAK-1:De ki:Felakın/birdenbire çatlayıp şiddetle patlamadan doğan evrenin/Rabbine sığınırım. 2-Yaratmış olduğu şeylerin şerrinden………’’

3-Zariyat suresi-47.ayet.

Bütün bir göğü kendi güç ve kudretimizle Biz inşa ettik ve şüphesiz onu sürekli genişletmekteyiz. ]]>
Wed, 14 Jun 2017 06:11:40 +0000 http://dusuncedunyasi.net/bilim/big-bang-teorisi-yanlis-mi/c_#Yorum4 http://dusuncedunyasi.net/bilim/big-bang-teorisi-yanlis-mi/c_#Yorum4
<![CDATA[Big Bang teorisi yanlış mı? - muhammed]]>
İşte o sebebi oluşturan da madde üstü,üstün bir akıl,zeka, bilinç,irade ve her şey üzerinde kudreti sınırsız olan yaratıcı bir kudrettir.Yani durup duruken bu koca evren öyle bir tesadüf veya bir rastlantı sonucu kendiliğinden meydana gelmemiştir.Bir resim kendiliğinden çizilemiyorsa,bir harf kendiliğinden yazılamıyorsa,bir gecekondu kendiliğinden oluşamıyorsa,peki şu koca evren kendiliğinden veya bir rastlantı sonucuyla nasıl meydana gelmiştir? Hangi akıl,hangi mantık bunu kabul edebilir?
Evet,şu koca eser/evren,bize kendisini yaratıp dizayn eden mimar ve yaratıcını haykırmaktadır. ]]>
Wed, 14 Jun 2017 05:15:35 +0000 http://dusuncedunyasi.net/bilim/big-bang-teorisi-yanlis-mi/c_#Yorum3 http://dusuncedunyasi.net/bilim/big-bang-teorisi-yanlis-mi/c_#Yorum3
<![CDATA[EPR Deneyi ve Felsefe - felsefeci]]> Sun, 20 Apr 2014 16:24:00 +0000 http://dusuncedunyasi.net/felsefe/epr-deneyi-ve-felsefe/c_#Yorum5 http://dusuncedunyasi.net/felsefe/epr-deneyi-ve-felsefe/c_#Yorum5